Програм Златно образовање, као сегмент програма Хабитат, организује се и реализује у складу са стратегијама развоја образовања и развоја информационог друштва, пратећи Смернице за унапређивање улоге ИКТ у обрзовању.

На радном састанку са министарством просвете, представљени су програм и интернет систем који су позитивно прихваћени уз писмену препоруку министарства, а ушли смо и у ужи круг избора Јединственог информатичког савеза Србије за најбоља софтверска решења у Србији и окружењу.

На основу реализације пилот програма (2013-2015) у раду са основним школама у седам локалних самоуправа, након организаовања бројних саветовања и анализа, приступили смо планирању и пројектовању редизајнираног интернет система који ће укључити све потребе и предности које пружа ИТ.

Успоставили смо Тим за веб развој који ће у периоду 2016/17. године на основу досадашњег рада, резултата истраживања и изведених закључака поставити модел развоја функција интернет система Хабитат, где настојимо да допринесемо вишем корисничком искуству и функционалнијем односу грађана и институција у он-лајн и реалном свету.

Дизајн и основне администраторске функције