Савремени образовани систем требало би из многих разлога, да прати информационо – комуникациони развој друштва и да свим субјектима: наставницима, ученицима, родитељима и другим заинтересованим групама, омогући савремену комуникацију и слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Како би млади нараштаји пратили промене у глобалној медијској сфери, како би у свом школском окружењу били правовремено обучени и стицали компетенције за управљање медијским променама, неопходно је у складу са стратегијама развоја образовања и развоја информационог друштва учунити искорак на путу медијског описмењавања.

Нова образовна политика требала би укључити нове компетенције ученика и наставника на путу ка информационом друштву. Употреба масовних медија (Интернет, телевизија, радио, штампа) од стране наставника, деце и њихових родитеља, подразумева и компетентност односно медијску писменост.министарство телекомуникација

На првом конкурсу подршке развоју информационог друштва министарства телекомуникација у оквиру програма Хабитат и сегмента „Златно образовање“, одобрено нам је суфинансирање израде софтвера и набавка дела опреме за потребе едукације.

 

Циљ пројекта је формирање модела мреже медијских секција у основним школама, као базе на којој ће се у наредном периоду организовати различити пројекти на нивоу школе или више школа, као и на нивоу града, покрајине и републике.

Имплементација је планирана у неколико фаза у зависности од е-спремности школа, где је у пилот фази било обухваћено пет школа. У даљем периоду предвиђена је реализација стручних скупова, тематских трибина, округлих столова и дневних екскурзија.

Програм Златно образовање у школи се реализује усвајањем програма у развојни школски план и формирањем медијске секције, чије се активности организују кроз програмске темате и школске веб групе, употребом интернета за интеракцију ученика са реалним окружењем.

 

 

< ПРЕТХОДНА              СЛЕДЕЋА >