Сврха организовања медијских секција је да кроз тимски рад учесници програма путем школских интернет портала стекну активнији однос према информационо-комуникационим технологијама и њиховој примени у модернизацији образовања.

Секције се организују у школама и састављене су од ученика разредне наставе који под надзором и упутствима наставника (координатора/медијатора) креирају садржаје на порталу медијске секције.
Основна разлика у односу на новинарску секцију, која се бави извештавањем о догађајима, је та што медијска секција иницира догађаје и едукативне програме и пружа подршку при организовању и промоцији различитих програма у школи и локалној заједници

Едукацијом ученика кроз програмске модуле побољшавају се комуникационе способности и унапређује информациона и функционална писменост, док су у безбедној интеракцији са регистрованим корисницима програма ученици у прилици да директно примењују практично знање на популаризацији рада своје школе.

Циљеви медијске секције су:

  • Да се омогући ученицима да развију свој лични однос са медијима и медијским садржајима.
  • Развијање способности за критичко сагледавање медијских материјала.
  • Развијање способности да осмисле медијске текстове имајући у виду њихове естетске, технолошке и организацијске аспекте.
  • Подстицање смисленог и продуктивног коришћења елемената медијске писмености у додиру са другим предметима у школи.

Пример:

медијска радионоца

У оквиру програма "Хабитат - Златно образовање" ради подршке раду медијске секције у сарадњи са Градском библиотеком и радионичарком Драганом Божић организује се програм Медијских радионица који обухвата три темата:
- извештај (вест),
- интервју,
- анкета.

Медијске радионице се организују по два модела:
- у Матици српској, за ученике више школа
- у школи, за ученике једне школе.

Радионице у школама

Такође, медијске радионице су организоване и у школама за ученике од 4 до 8 разреда, чланове медијских секција.

Радиноце у Матици српској

Са циљем међусобног упознавања ученика медијских секција у мултимедијалној сали Матице српске организован је први серијал "медијских радионица" за групе ученика 7 и 8 разреда из по три школе.

Дан безбедног интернета

Медијска секција основне школе "Петефи Шандор" из Новог Сада учествовала је на годишњој конференцији поводом "Дана безбедног интернета" одржане у Дому Народне скупштине у Београду.

На конференцији су учествовале репрезентативне основне школе из десетак градова Србије, уз учешће представника министарстава у ресорима просвете, телекомуникација, унутрашњих послова и правде.

Конференција је одржана у малој сали скупштине, а у оквиру програма је организован обилазак велике скупштинске сале и библиотеке.

Годишња конференција

Конференција "Хабитат - Златно образовање"
23. новембар 2013. Нови Сад
Свечана сала Матице српске

Кратак резиме конференције:

Сесија Медији кроз време и простор - имала је за циљ да нам перцепцију медија постави на историјску тачку гледишта, на физичке предмете који су приказивали садашњост тог времена.

У првом делу конференције едукативне службе Музеја Војводине и Галерије Матице српске су представиле своје програме, које ће ученици медијске секције бити у прилици да похађају и презентују школи кроз свој рад.

Градска библиотека и "вечити" Политикин Забавник представили су различите садржаје и кроз своје темате понудили могућности унапређења вештина читања, писања, цртања, сликања... односно развоја маште и креативности који могу бити инспирација за рад медијских секција.

Медији данас, у разноврсним појавним форматима усмеравају друштвени живот и дугорочно гледајући обликују његову будућност.

С тим у вези, други део конференције настојао је да покаже да подстицањем савременог приступа школском животу и настави, институција основне школе прати огромну захтевност данашњих генерација ученика којима су интернет и мултимедија свакодневица.

У зависности од квалитета садржаја и облика информација којима су ученици изложени, шири се њихова свест о окружењу (невиртуалном) и развијају се њихова интересовања, а на том основу и здраве навике.

Агенда

 

 

< ПРЕТХОДНА              СЛЕДЕЋА >