Образовни аспекти интернета као средства друштвене интеракције“ четвртак 22. јануара 2015. године
Свечана сала Матице српске, Нови Сад

Конференција је имала за циљ да првенствено директорима основних школа презентује шири аспект државног приступа информационо-комуникационим технологијама, актуелне државне стратегије и присутне међународне програме и могућности сарадње на локалном, државном и међународном нивоу током 2015. године.

Стручни скуп је вреднован бодом за стручно усавршавање и у радном делу (трећа сесија) је настојао да истакне улогу школе у схватању моћи интернета, примену његових могућности и адекватно реаговање на потенцијалне опасности.

Учешће на конференцији је било бесплатно, али је због оптимизације броја места у сали била обавезна регистрација представника школе.

АГЕНДА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Увод

Програм "Хабитат" је суштински започет идејом да се унапреди квалитет живота у локалној заједници. Сам термин хабитат означава место где се човек најбоље осећа, па смо имали ту част и задовољство да се управо на таквом месту и налазимо.

Сегмент "Златно образовање" се једноставно наметнуо као приоритетан, што по логици ствари, он и јесте – третирајући основну школу као базну ћелију будућег друштва.

"Златно образовање" настоји да школском животу врати ширу друштвено васпитну улогу, кроз темате спорт, култура, наука, уметност, здравље и безбедност, радом медијских секција уз модел вршњачке едукације, и уз подршку савремених информационо комуникационих технологија.

Како би тај процес поставили, имплементирали и развијали на најбољи начин, одлучили смо да организујемо годишње конференције које ће у здању Матице српске представити државне смернице у датој сфери за текућу годину.

С обзиром на тему конференције, тему образовања, свечано отварање и увод у конференцију обележио је хор Гимназије "Јован Јовановић Змај", Светосавском химном.

Прва сесија

"Улога државе" - регулатива и програми
Учесници:

1. Снежана Марковић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја, поред Стратегије развоја образовања, истакла је и Смернице за унапређивање улоге информационо комуникационих технологија у образовању, помоћу којих би побољшали неискоришћеност постојећих техничких потенцијала са аспекта образовања, методичку обученост наставника за употребу технологије у наставном процесу. Госпођа Марковић смерницама наводи да наставници треба да поседују информатичку, информациону, дигиталну и медијску писменост, промовише педагошку употребу ИКТ-а, указује на комбиновање наставе у учионици са онлајн активностима у циљу повећања мотивације ученика и ефикасност учења. Истакнут је нови оквир националног курикулума за тематско планирање наставе.         

2. Сава Савић, помоћник министра Министарства трговине, туризма и телекомуникација, указао је на важност употребе информационо-комуникационих технологија у свим сферама живота, и представљајући циљеве министарства у оквиру Стратегије развоја ИКТ друштва до 2020. године позвао је учеснике да се укључе у јавну расправу за израду акционог плана за 2015/16. Задовољан сарадњом са Министарством просвете кроз програм Дигиталне школе, навео је програме за унапређење е-вештина за најмлађе. Важност едукације најмлађих је управо у безбедности приликом коришћења итернета. Као циљ будућег развоја наводи израду закона о електронском пословању, у смислу електронског жига, електронског печата као обавезне елементе електронског друштва. Као програме развоја информационог друштва министарство развија програме обуке и подржава организовање различитих едукативних програма и летњих школа.

3. Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу, при Министарству државне управе и локалне самоуправе, истакао је Стратегију развоја еУправе, у циљу омогућавања грађанима да јавне услуге користе посредством интернета, путем Портала еУправа (www.euprava.gov.rs), као и да се пријаве на сервис "смс нотификације". У сарадњи са Министарством унутрашњих послова, еУправа доноси побољшање и бољу ефикасност државне управе, као и идеје у пољу развијања нових информационо технолошких могућности, са идејом да 2017.године комплетна еУправа буде без папира. Господин Стојановић је позвао учеснике да се укључе у развој услуга портала путем отвореног конкурса, где је већ уведен сервис за породиље и очекује се електронски ШВ20 образац.

4. Игор Бећирић, ПР Националног комитета за борбу против говора мржње, при Министарству омладине и спорта, представио је кампању младих у Србији која се бави заштитом људских права онлајн (www.nohatespeechmovement.org).
Важно је изабрати прави канал, праву публику и право време, али уколико промашимо поруку долазимо у опасност да постанемо жртве дигиталног насиља, од којег је 95% управо вршњачко насиље.
- "Виртуелно насиље има страховите последице у реалном животу"
- 78% људи се сусрело са неком врстом дигиталног насиља, али је само 1% њих реаговало.
То је проблем на који је потребно системски утицати са циљем промене система вредности и подизања свести о опасностима и начинима реаговања на дигитално насиље.

Друга сесија

"Међународна пракса" - програми и перспективе
Учесници:

1. Мелинда Рио, први секретар и конзул амбасаде Аустралије
Представљен је програм "cybersafety help and advice", (www.cybersmart.gov.au) који је аустралијска Влада имплементирала у школе широм Аустралије, како би тим поступком образовни систем подигли на ниво државне власти. На примеру сопствене државе указала је начине регулације и умањења процента дигиталног злостављања код школске деце. Како би се подигла свест о опасностима злостављања коришћењем интернета указала је на пример кратког филма "Тагови" у којем је описано дигитално насиље у једној аустралијској школи, такође филм садржи интервјуе са жртвама дигиталног насиља у којима је описано како су се осећали и кроз шта су пролазили.

2. Снежана Пуповац, тим лидер ЕУ Инфо поинт Нови Сад (www.euinfo.rs)
Представљајући ЕУ инфо центар као центар који нуди информације о приступима и програмима фондова Европске уније, обуке грађана о коришћењу интернета у циљу претраживања информација о ЕУ. Како је ЕУ највећи донатор у Србији у виду средстава за сврхе и реформе јавне управе, Снежана је указала на могућности сарадње са школама, представљањем неких говорника ученицима, обележавањем европских датума, промоцијом књига, изложбом карикатура, као и многим другим активностима.

3. Софија Дукић, заменик управитеља фондације Темпус (www.erasmusplus.rs).
Темпус пројекти, бавећи се могућностима за наставнике као и остале запослене у школама у будућности, професионалним развојем наставника основних школа, учењем страних језика, коришћењем модерних средстава комуникације и ИКТ алата, истакла је "eTwinning" (www.etwinning.net). Европска мрежа, међународна сарадња и размена методологија између школа "The Community of Schools in Europe". Софија је посматрајући са аспекта методологије ову мрежу окарактерисала одличном за интеракцију са децом која уобичајено користе интернет. Безбедност је најважнија карактеристика која би описала ову мрежу на којој је могуће комуницирати на свим званичним језицима корисника мреже.

4. Драгана Божић, радионичарка Градске библиотеке Нови Сад, представила је информациону и медијску писменост, у смислу активног укључивања деце у медијске секције (mediasmarts.ca). Истичући наставника као једног од много облика медија, указала је на важност медијске писмености у школама. Како сви медији имају позитивне и негативне утицаје на своје посматраче, медијска писменост јесте могућност критичког размишљања и стицања свести о подели добрих и лоших утицаја. Драгана је изнела идеје о укључивању деце у активно конструисање медија како би се учили разликовању битних од небитних информација медија која прате њихова интересовања.

Трећа сесија

"Улога школе" - присутно стање, проблеми и решења
Учесници:

1. Биљана Лајовић, координатор Јединице за превенцију насиља у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, истакла је значај односа родитеља и деце у смислу коришћења интернет апликација, наводећи како је проблем овог односа управо у томе што родитељима коришћење интернета није базична алатка као што је њиховој деци. Циљне групе ове јединице су ученици, наставници као и родитељи. Госпођа Лајовић се осврнула на улогу школе у превенцији и решавању проблема, како 92% испитаних родитеља сматра да управо школа треба да упозна родитеље са степеном и мерама заштите, и да пружи подршку ученицима који су били изложени насиљу на интернету.

2. Златица Јовић, педагошки саветник у Школској управи Нови Сад, указала је да се информације путем дигиталних медија несхватљиво брзо шире, да су жртве насиља под утицајем 24 часа, и да су незаштићени на било ком месту се налазе. Поново се осврћући на угроженост деце и неповезаност са родитељима у смислу заштите, истакла је да је најважније да и сами будемо медијски описмењени како бисмо били у могућности да помогнемо. Госпођа Јовић је назначила важност прослеђивања пријава одговарајућим службама у случају примећивања или преживљавања дигиталног насиља.

3. Гордана Вујисић, инспектор на Одељењу за борбу против високотехнолошког криминала, МУП Србије.
Бавећи се заштитом деце на интернету, препознавањем ризика, улогом родитеља и наставника као и превенцијом, истакла је значај неопходног предмета у образовању о коришћењу интернета. Као важност приликом безбедног коришћења интернета у смислу "Фејсбука" назначила је правилну заштиту и сетовање налога као решење проблема, истакнувши и добре стране ових друштвених мрежа. Портал www.netpatrola.rs је сервис за онлајн подношење пријава Центру за безбедни интернет, чија је сврха пријем пријава о нелегалним и штетним садржајима на интернету, где се пријаве могу вршити анонимно.

4. Горан Јовишић, председник Удружења професора информатике Србије, (www.upissrbije.edu.rs) изнео је примере у којима се доступношћу савета и информацијама смањују могућности трпљења насиља приликом коришћења интернета. Онлајн едукација деце и родитеља је значајна у борби против неопрезног постављања информација на друштвеме мреже, али такође и едукација педагога, психолога и наставника помоћу веб сајта.

Ученички интервју

Детаљ који је оплеменио конференцију је ученички интервју, организован у Свечаном салону Матице српске. Ученици су се кроз рад медијске радионице боље упознали са излагачима конференције и на тај начин активно учествовали у конференцији.

Резиме конференције

Конференција "Образовни аспекти интернета као средства друштвене интеракције", која је одржана 22.јануара 2015. године у Матици српској у Новом Саду, објединила је у три сесије "Улогу државе", "Међународну праксу" и "Улогу школе", у којима је учествовало тринаест излагача. Обједињавајући регулативу државе и њене развојне програме, деценијско искуство Аустралије, Канаде и Европске уније са аспекта школства и проблематике безбедног коришћења интернета, конференција је поставила платформу за изналажење неопходних решења у Републици Србији.

У првој сесији, улогу државе, програме и регулативе у везу са употребом интернета, и безбедности истог објединили су Снежана Марковић, Сава Савић, Душан Стојановић и Игор Бећирић.

Програм Хабитат је започет у сарадњи са министарством телекомуникација као програм развоја информационог друштва, а своју примену је нашао управо у образовању кроз рад медијских секција где ученике усмеравамо да се развијају као одговорни е-грађани који ће усвојити норме понашања на интернету и бити припремљени за коришћење електронских сервиса органа државне управе.

У другој сесији, међународне програме и искуства презентовали су Мелинда Рио, Снежана Пуповац, Софија Дукић и Драгана Божић.

На националном нивоу примећујемо промене, нисмо без ичега, способни смо да проберемо битно од небитног и што је најважније безбедно од небезбедног. У другој сесији представљени су безбедни портали за наставнике где могу да укључе своје ученике. Након дугих припрема, Републици Србији је доступан портал "eTwinning".

У трећој сесији Биљана Лајовић, Злата Јовић, Гордана Вујисић и Горан Јовишић су истакли важност улоге школе у заједничком деловању ученика, наставника и родитеља у превенцији, препознавању и решавању појавних облика дигиталног насиља.

Објава на "Фејсбуку" има много јачи ефекат од билборда на Славији, па је важно имати на уму три ствари:
- Систем вредности који постоји у дигиталном свету, рефлектује се исто и у реалном.
- Поверење у пријатеље у смислу давања фотографија, шифни и других дигиталних података треба да буде рационално.
- Објаве на интернету ће бити један од важнијих критеријума приликом запошљавања.
Захваљујемо се Матици српској на гостопримству.

Презентације